Sveicināti “Libau Mācību Centrs” mājas lapā

Mācību centrs “LIBAU MĀCĪBU CENTRS” piedāvā jūrnieku mācību kursus, kas paredzēti saskaņā ar STCW konvencijas prasībām par jūrnieku kvalifikāciju.
Programmas saskaņotas ar Latvijas Jūrnieku reģistru un sertificētas LR Satiksmes ministrijā.
Programmu īstenošanai mācību centrs izmanto labiekārtotas mācību telpas, ka arī darbnīcas praktiskajām nodarbībām.
Nodarbības mācību centrā vada sertificēti instruktori ar darba pieredzi jūrā.

LIBAU mācību centrs jūrnieku mācību kursu programmas STCW